Welkom bij de
Friese Coöperatie Fysiotherapie!

Voor bewoners in en rond Friesland die samen met ons willen werken aan het optimaliseren van uw gezondheid.  Voor alle collega- zorgaanbieders die hier met ons aan willen meewerken.

Onze missie en visie

Fysiotherapie in friesland: Samen werkt het beter

Samen werkt het beter. Als samenwerkingsverband van fysiotherapiepraktijken in Friesland kunnen wij ons als individuele praktijk blijven verbeteren. Innovatieve projecten doen wij samen en wij zorgen voor een goede spreiding van onze dienstverlening over de provincie. 

En gezamenlijk komen we tot betere afspraken met andere zorgaanbieders zoals huisartsen, ziekenhuizen en andere organisaties. Samen zijn wij zichtbaar voor de cliënten, zorgverzekeraars en andere zorgaanbieders.

Over de Coöperatie

De Friese Coöperatie Fysiotherapie komt voort uit de vereniging Pluspraktijken en bestaat sinds maart 2019. Meerdere praktijken hebben zich sindsdien aangesloten. Praktijken die vooruitstrevend zijn en iets extra’s bieden. Met ruim 30 praktijkhouders, ruim 50 locaties in Friesland, bieden wij elke dag uitstekende zorg en stemmen dit zo goed mogelijk af met andere zorgaanbieders en belanghebbenden.

De Friese Coöperatie Fysiotherapie (FCF) is opgericht op 29 maart 2019.  De coöperatie is de opvolger van de vereniging van Pluspraktijken Friesland (PPF) die werd opgericht op 20 maart 2016. Deze vereniging bestond uit 23 fysiotherapiepraktijken in Friesland. Deze praktijken voldeden aan de hoogste kwaliteitseisen van de Zorgverzekeraars, waardoor zij  jaarlijks, na het succesvol afleggen van een audit, de plusstatus kregen. Alleen praktijken die voldeden aan deze plusstatus konden lid worden van de vereniging.

In 2019 gaven de zorgverzekeraars aan dat ze een ander toetsingssysteem gingen hanteren met betrekking tot de kwaliteitseisen, waardoor de vereniging de basis van haar bestaansrecht verloor, zoals die beschreven was in de statuten. De samenwerking tussen de verschillende praktijken was dusdanig goed, dat men aangaf door te willen gaan in een andere samenwerkingsvorm. Dit leidde tot de oprichting van de FCF, met nieuwe statuten.

De FCF wil een open coöperatie zijn waar alle fysiotherapiepraktijken in Friesland deel van uit kunnen maken, mits ze aan een aantal inclusiecriteria voldoen. Deze criteria zijn vastgelegd in een huishoudelijk regelement. Momenteel bestaat FCF uit 30 leden. Leden hebben vaak meerdere vestigingen.

Wanneer er fysiotherapiepraktijken uit Friesland geïnteresseerd zijn om lid te worden van FCF, dan kunnen zij dit via email bij de secretaris aangeven. Zij krijgen het huishoudelijk regelement toegestuurd en worden op de hoogte gebracht van de toelatingsprocedure.

Bestuur

Kornelis Bijlsma - Voorzitter
Martin Jelsma - Penningmeester
Chris Ritsema- Lid
Jelle Eijzenga - Secretaris
René Zandstra - Lid

Partners

Zorgnetwerken

Deelnemende praktijken

Kaart “Fysiotherapie in Friesland”

Alle deelnemende praktijken zijn te vinden op bovenstaande kaart.
Wanneer u op een praktijk klikt, krijgt u een overzicht van specialisaties en contactgegevens.
Kunt u een praktijk niet vinden?
Sommige praktijken liggen erg dicht op elkaar en worden zichtbaar wanneer u verder inzoomt.

Contact

E-mail: info@fcfysiotherapie.nl

Voor fysiotherapie in Friesland kunt u direct contact opnemen met onze fysiotherapiepraktijken. Voor contact met betrekking tot de coöperatie kunt u direct contact opnemen met de bestuursleden van de FCF. 
 
Voor alle andere vragen kunt u terecht op ons algemene mailadres (zie hierboven) of laat uw vraag achter via het contactformulier.